Oprava a servis elektroniky

TV servis Zápeca se zabývá opravou televizorů všech značek, set – top boxů ( jejich opravou i naladěním), satelitních přijímačů, DVD přijímačů, televizních ovladačů a jiné elektroniky týkající se televizní techniky .

      Jsme součástí systému zpětného odběru elektroodpadu, to znamená, že pokud si u nás zakoupíte výrobek, Váš starý bezplatně odebereme k ekologické likvidaci.

      Dílenské i externí opravy jsou prováděny na základě smlouvy o dílo dle §2586 občanského zákoníku na základě písemné zakázky o převzetí přístroje. Dílem se rozumí oprava nebo úprava věci dle §2587 dle Občanského zákoníku.

Při nutnosti zvýšení odhadované ceny kontaktujeme zákazníka a v opravě pokračujeme pouze po jeho odsouhlasení. Totéž platí i při nedodržení termínu z důvodu delší dodávky náhradního dílu.

Záruční doba na provedenou práci jsou 3 měsíce a záruční doba na náhradní díl je 6 měsíců, dle §654 občanského zákoníku. Záruka počíná dnem převzetí opraveného/posouzeného přístroje. Zákazník je povinen vyzvednout zakázku do 30 dnů  po dokončení opravy. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění 20kč vč.  DPH/den. Pokud zákazník přístroj nevyzvedne do 6 měsíců od předání k opravě, dává tímto souhlas  s ekologickou likvidací, bez nároku na náhradu škody.

    Orientační ceník oprav provedených na firmě:

Oprava televizoru o úhlopříčce do 80cm                    500 – 2000 Kč
Oprava televizoru o úhlopříčce do 106 cm                 800 – 2500 Kč
Oprava televizoru o úhlopříčce 106 cm a více         1000 – 3000 Kč
Naladění a setřídění kanálů na Set-top boxu                          150 Kč
Naladění a setřídění kanálů na satelitního přijímače              200 Kč

Theme: Overlay by Kaira